HJEM

Toftevang Vejlag

Nyheder

Ordinær Generalforsamling afholdes 14. marts 2019

kl. 19.30 i Husum Kirke. Der bliver 14 dage før mødet uddelt dagsorden og revideret regnskab.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kære medlemmer


Som bekendt holder vejlaget sin årlige generalforsamling 14. marts i Husum Kirkes menighedsrådssal.

 

Faste punkter på dagsorden er valg/genvalg af medlemmer af bestyrelse og formand. På valg i år er det medlem af bestyrelsen, som varetager sekretærfunktionen. Thorbjørn har i en længere periode på bedste vis været bestyrelsens sekretær, men ønsker ikke genvalg.

 

Det betyder at der skal vælges en ny sekretær. Sekretærens opgave er overskuelig, der skal skrives referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling og indtil vi måske er så  heldige at finde et medlem, der ønsker af være webmaster for foreningens hjemmeide, er det også sekretærens opgave at vedligeholde hjemmesiden, dvs. sørge for at relevante dokumenter og oplysninger til medlemmerne kommer op på siden..


Bestyrelsen holder mellem 4 og 6 møder om året

 

Bestyrelsen håber, at der ikke mindst  blandt foreningens efterhånden mange nye og yngre medlemmer vil være nogen, der har interesseinteresse i at deltage i bestyrelsesarbejdet.


BestyrelsenGamle nyheder


Referat fra den ordinære generalforsamling den 14. marts 2018.


Referat fra ekstraordinær generalforsamling, der alene omhandlede klimavejsprojektet.


23.08.2017 Den ekstraordinære generalforsamling godkendte forslag til klimavej på mødet tirsdag aften.


Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for det flotte fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling igår og for den store og engagerede deltagelse i debatten.


Med en stemmeprocent på 86 og med stemmerne 41 for, 13 imod og en undlod, har vi fået et godt mandat til at gå videre i samarbejdet med HOFOR og nå frem til en teknisk god og smuk løsning på vandproblemerne i vores område.


Når vi senere på året kender HOFORs køreplan vil vi vende tilbage med forslag om hvordan vi kan samarbejde med alle beboere om beplantning m.m. Vi vil følge op med opdateringer her på hjemmesiden.


19.08.2017 HOFOR aftalen med kommentarer. Bestyrelsen har indskrevet de svar HOFOR har givet til kontraktens ordlyd under de relevante punkter, så det bliver lidt mere overskueligt. I relation til aftale anbefales det også at læse kommentarer fra advokat og spørgsmå-svar dokument (version 2 fra august).


18.08.2017 Seneste udgave af tegningerne uden træer. Version 18. august 2017. Version med træer. Der er blevet ændret på placering af enkelte indkørsler og medtaget mindre rettelser.


18.08.2017  Version 2 af HOFORs spørgsmål og svar brev (bindende fortolkninger af kontraktens ordlyd)


17.08.2017 Debatindlæg fra Jan Preuthun. På Informationsmødet den 15. august havde Jan følgende kommentar til projektet. Link til debatindlæg (pdf).


14.08.2017 Rapport om faskiner i moræneler (link til PDF). Grundejeren.dk og PKP Regnvandsteknik har i samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og Teknologisk Institut etableret fire testfaskiner på Bangsbo Plads i Vanløse. Rapport er fra juni 2016.


30.07.2017 Reviderede tegninger med træer (link til PDF) og tegning uden træer. Herer de reviderede tegninger på klimavejsprojektet. Bestyrelsen håber vi har fået de fleste af de ønskede ændringer med i denne omgang, hvis ikke modtager vi gerne en e-mail inden mødet den 15. august, som er absolut sidste deadline for ændringer på skitsprojektet.


Som det ses på tegningen er der nu vejbump, en forhøjet plads

på Toftagervej udfor nr. 9-15 (det lave område), skabt flere parkeringspladser og Toftagervej er igen en del af helhedsplanen. Den tekniske løsning med bortledning af vand fra skubrudsrenden på Toftagervej til nedsivning med overløb til kloak på fællesplænen vil i sidste ende blive HOFOR´s opgave at udarbejde. 

 

Kalender m.m.

Affaldshentning

Link til Københavns Kommune: Affaldshentning

 

Lån af borde, bænke og telt

Hvis du vil låne vejlavets telt, borde eller bænke, så henvend dig til vejlavets sekretær, Thorbjørn i Hørtoftevej 7.Bestyrelse

Bestyrelsen samles 4 -6 gange om året til bestyrelsesmøder

Link til Facebookgruppe

Facebookgruppen er ikke oprettet af bestyrelsen, der derfor heller ikke har kontrol med gruppen eller på nogen måde moderere gruppen. Facebookgruppen er et rigtig godt initiativ, der kan være med til at holde kontakt mellem foreningens medlemmer m.m., men bestyrelsen har den principielle holdning, at spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen altid skal fremsendes som en e-mail.


Vi tager de mere principielle henvendelsen med på førstkommende bestyrelsesmøde og der er i snit bestyrelsesmøde hver 4-6 uge.


Link til Facebookgruppen:  Toftevang Fællesskab.Historie


Toftevang Vejlag blev grundlagt i slutningen af 1920'erne. Dengang blev grundene i området udstykket i et forsøg på at skabe en plads uden for byen til arbejder- og middelklassen. Her var grundene små, men der var højt til loftet og grønne områder - husene var billige, og der var masse af frisk luft efter datidens målestok.


   

Toftevang Vejlag 2016 - kontak info@toftevangvejlag.dk