HJEM

Toftevang Vejlag

Nyt

03.04 Referat fra den ordinære generalforsamling den 14. marts 2018.

 

20.02 Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 14. marts er runddelt til alle medlemmer i papirform.

 

28.10 Referat fra ekstraordinær generalforsamling er lagt på hjemmesiden.

 

23.8 Den ekstraordinære generalforsamling godkendte forslag til klimavej på mødet tirsdag aften.

 

Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for det flotte fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling igår og for den store og engagerede deltagelse i debatten.

 

Med en stemmeprocent på 86 og med stemmerne 41 for, 13 imod og en undlod, har vi fået et godt mandat til at gå videre i samarbejdet med HOFOR og nå frem til en teknisk god og smuk løsning på vandproblemerne i vores område.

 

Når vi senere på året kender HOFORs køreplan vil vi vende tilbage med forslag om hvordan vi kan samarbejde med alle beboere om beplantning m.m. Vi vil følge op med opdateringer her på hjemmesiden.

 

19.8 HOFOR aftalen med kommentarer. Bestyrelsen har indskrevet de svar HOFOR har givet til kontraktens ordlyd under de relevante punkter, så det bliver lidt mere overskueligt. I relation til aftale anbefales det også at læse kommentarer fra advokat og spørgsmå-svar dokument (version 2 fra august).

 

18.8 Seneste udgave af tegningerne uden træer. Version 18. august 2017. Version med træer. Der er blevet ændret på placering af enkelte indkørsler og medtaget mindre rettelser.

 

18.8 Version 2 af HOFORs spørgsmål og svar brev (bindende fortolkninger af kontraktens ordlyd)

 

17.8 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (Link til pdf). Denne indkaldelse er runddelt til alle postkasser på papir.

 

17.8 Debatindlæg fra Jan Preuthun. På Informationsmødet den 15. august havde Jan følgende kommentar til projektet. Link til debatindlæg (pdf).

 

14.8 Rapport om faskiner i moræneler (link til PDF). Grundejeren.dk og PKP Regnvandsteknik har i samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og Teknologisk Institut etableret fire testfaskiner på Bangsbo Plads i Vanløse. Rapport er fra juni 2016.

 

Billeder af forskellige typer af regnbede lagt på klimavejssiden.

 

30.7 Reviderede tegninger med træer (link til PDF) og tegning uden træer. Herer de reviderede tegninger på klimavejsprojektet. Bestyrelsen håber vi har fået de fleste af de ønskede ændringer med i denne omgang, hvis ikke modtager vi gerne en e-mail inden mødet den 15. august, som er absolut sidste deadline for ændringer på skitsprojektet.

 

Som det ses på tegningen er der nu vejbump, en forhøjet plads

på Toftagervej udfor nr. 9-15 (det lave område), skabt flere parkeringspladser og Toftagervej er igen en del af helhedsplanen. Den tekniske løsning med bortledning af vand fra skubrudsrenden på Toftagervej til nedsivning med overløb til kloak på fællesplænen vil i sidste ende blive HOFOR´s opgave at udarbejde. Hør mere om detaljerne på informationsmødet den 15. august kl. 19.30

 

20.6 Referat af bestyrelsesmøde 20. juni (Link til pdf). Nu er alle referater at finde på siden under den dato mødet blev gennemført. Mulighed for at se seneste udgave af skitseprojekt til klimavej på "lille" informationsmøde den 5. juli kl. 19.30 i Birkevangs Fælleshus. Spørgsmål og svar brev fra HOFOR m.m.

 

20.6 Brev fra HOFOR til klimavejsprojekterne i hele byen med en samling af de spørgsmål man har modtaget fra grundejerforeninger/vejlag og HOFORS svar.

 

29.5 Informationsbrev om flytning af ekstraordinær generalforsamling, der i weekenden er runddelt til alle medlemmers postkasse som analog papirkopi. Og som vi skriver vil der blive indkaldt til både et nyt informationsmøde og en ekstraordinær generalforsamling i august.

 

24.5 Bestyrelsen besluttede på sit møde tirsdag aften at udskyde den ekstraordinære generalforsamling. Efter informationsmødet i lørdags med HOFOR står det klart, at der skal indarbejdes et antal ændringer i det nuværende skitseprojekt. Bestyrelsen føler også, at den har behov for at få belyst forskellige mere tekniske forhold, så den er klædt bedre på til at besvare spørgsmål fra medlemmerne. Alt dette kan ikke nås inden den fastsatte dato på tirsdag, hvorfor der var enighed om, at flytte datoen til den 22. august kl. 19.30.

 

HOFOR har inviteret de 27 klimavejsprojekter i København til et fælles informationsmøde om de mere projektrelaterede spørgsmål i starten af august. Derfor vil der også blive gennemført yderligere et informationsmøde inden generalforsamlingen. Dette informationsmøde er fastsat til den 15. august kl. 19.30, så bestyrelsen har mulighed for at indarbejde eventuelle sidste øjebliks kommentarer fra medlemmerne i beslutningsforslaget til generalforsamlingen.

 

23.5 Referat af bestyrelsesmøde 23. maj (link til pdf)

 

19.5 Frode har skitseret historien bag, udfordringer og løsningsmuligheder i relation til klimavejsprojektet. Lidt inspiration til mødet med HOFOR lørdag kl. 11

 

10.5 Nyhedsbrev om informationsmøde, loppemarker og ekstraordinær generalforsamling (link til pdf)

 

3.5 Referat af bestyrelsesmøde 3 maj (link til pdf)

 

6.4. Referat af generalforsamlingen marts 2017 (link til pdf-fil)

 

21. 3 Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts (link til pdf).

 

12.3. Her er alt materialet til generalforsamlingen: Generalforsamling marts 2017 (link til pdf-fil).

 

12.3. Udkast til aftale klimavej HOFOR 07-03-2017

 

11.3. Tak for stor opbakning til informationsarrangementet lørdag den 11. marts. Mødet endte med støte til et projekt der skal forsinke regnvand til kloak. Der var derimod ikke opbakning til det skitserede projekt der bygger på nedsivning. Hør mere på generalforsamlingen.

 

3.3.2017: Skitseforslag fra projektleder Niels Lützen til HOFOR (link til pdf-fil). Skitseforslaget er godkendt af et flertal af bestyrelsen.

 

Der var indgående diskussion af klimavejprojektet på seneste bestyrelsesmøde i vejlavet. Læs referat her: Referat bestyrelsesmøde 9.2.2017.

 

Vejlavet formand, Finn, og næstformand, Frode, har holdt møde med projektleder for klimavejprojektet Niels Lützen den 17. februar. Læs Finns noter fra mødet her: Finns noter fra møde 17.2.2017 mellem Finn, Frode og Niels Lützen.

 

1.12.2016 Referat af møde med Niels Lützen (link)

 

Oktober 2016: HOFOR har meddelt at de vil stå for hele finasieringen af klimavejprojektet. Bestyrelsen har derfor påny sat gang i forundersøgelserne, og på næste generalforsamling vil et forslag til klimavej blive præsenteret. Der skal så være afstemning om forslaget.

 

Aktiviteter i vejlavet:

  • Sommerfest lørdag d. 25. juni 2016
  • Æblepressedag søndag d. 16. oktober 2016
  • Halloween søndag d. 30. oktober 2016
  • Fastelavn søndag d. 26. februar 2017

 

11.4. Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 15. marts 2016: Referat generalforsamling marts 2016 (link til pdf-fil)

 

11.4. Årsregnskab 2015 revideret (link til pdf-fil)

 

Læs om klimavejprojektet - vælg fanen 'Klimavej-projektet' øverst på siden her.

Historie

 

Toftevang Vejlag blev grundlagt i slutningen af 1920'erne. Dengang blev grundene i området udstykket i et forsøg på at skabe en plads uden for byen til arbejder- og middel-klassen. Her var grundene små, men der var højt til loftet og grønne områder - husene var billige, og der var masse af frisk luft efter datidens målestok.

 

Kalender m.m.

Affaldshentning

Link til Københavns Kommune: Affaldshentning

Lån af borde, bænke og telt

Hvis du vil låne vejlavets telt, borde eller bænke, så henvend dig til vejlavets sekretær, Thorbjørn i Hørtoftevej 7.

 

 

Bestyrelse

Bestyrelsen samles 4 -6 gange om året til bestyrelsesmøder

 

 

 

 

Link til Facebookgruppe

Facebookgruppen er ikke oprettet af bestyrelsen, der derfor heller ikke har kontrol med gruppen eller på nogen måde moderere gruppen. Facebookgruppen er et rigtig godt initiativ, der kan være med til at holde kontakt mellem foreningens medlemmer m.m., men bestyrelsen har den principielle holdning, at spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen altid skal fremsendes som en e-mail.

 

Vi tager de mere principielle henvendelsen med på førstkommende bestyrelsesmøde og der er i snit bestyrelsesmøde hver 4-6 uge.

 

Link til Facebookgruppen: Toftevang Fællesskab.

 

 

Toftevang Vejlag 2016 - kontak info@toftevangvejlag.dk