HJEM

Toftevang Vejlag

Nyt

20.6 Referat af bestyrelsesmøde 20. juni (Link til pdf). Nu er alle referater at finde på siden under den dato mødet blev gennemført. Mulighed for at se seneste udgave af skitseprojekt til klimavej på "lille" informationsmøde den 5. juli kl. 19.30 i Birkevangs Fælleshus. Spørgsmål og svar brev fra HOFOR m.m.

 

20.6 Brev fra HOFOR til klimavejsprojekterne i hele byen med en samling af de spørgsmål man har modtaget fra grundejerforeninger/vejlag og HOFORS svar.

 

29.5 Informationsbrev om flytning af ekstraordinær generalforsamling, der i weekenden er runddelt til alle medlemmers postkasse som analog papirkopi. Og som vi skriver vil der blive indkaldt til både et nyt informationsmøde og en ekstraordinær generalforsamling i august.

 

24.5 Bestyrelsen besluttede på sit møde tirsdag aften at udskyde den ekstraordinære generalforsamling. Efter informationsmødet i lørdags med HOFOR står det klart, at der skal indarbejdes et antal ændringer i det nuværende skitseprojekt. Bestyrelsen føler også, at den har behov for at få belyst forskellige mere tekniske forhold, så den er klædt bedre på til at besvare spørgsmål fra medlemmerne. Alt dette kan ikke nås inden den fastsatte dato på tirsdag, hvorfor der var enighed om, at flytte datoen til den 22. august kl. 19.30.

 

HOFOR har inviteret de 27 klimavejsprojekter i København til et fælles informationsmøde om de mere projektrelaterede spørgsmål i starten af august. Derfor vil der også blive gennemført yderligere et informationsmøde inden generalforsamlingen. Dette informationsmøde er fastsat til den 15. august kl. 19.30, så bestyrelsen har mulighed for at indarbejde eventuelle sidste øjebliks kommentarer fra medlemmerne i beslutningsforslaget til generalforsamlingen.

 

23.5 Referat af bestyrelsesmøde 23. maj (link til pdf)

 

19.5 Frode har skitseret historien bag, udfordringer og løsningsmuligheder i relation til klimavejsprojektet. Lidt inspiration til mødet med HOFOR lørdag kl. 11

 

10.5 Nyhedsbrev om informationsmøde, loppemarker og ekstraordinær generalforsamling (link til pdf)

 

3.5 Referat af bestyrelsesmøde 3 maj (link til pdf)

 

6.4. Referat af generalforsamlingen marts 2017 (link til pdf-fil)

 

21. 3 Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts (link til pdf).

 

12.3. Her er alt materialet til generalforsamlingen: Generalforsamling marts 2017 (link til pdf-fil).

 

12.3. Udkast til aftale klimavej HOFOR 07-03-2017

 

11.3. Tak for stor opbakning til informationsarrangementet lørdag den 11. marts. Mødet endte med støte til et projekt der skal forsinke regnvand til kloak. Der var derimod ikke opbakning til det skitserede projekt der bygger på nedsivning. Hør mere på generalforsamlingen.

 

3.3.2017: Skitseforslag fra projektleder Niels Lützen til HOFOR (link til pdf-fil). Skitseforslaget er godkendt af et flertal af bestyrelsen.

 

Der var indgående diskussion af klimavejprojektet på seneste bestyrelsesmøde i vejlavet. Læs referat her: Referat bestyrelsesmøde 9.2.2017.

 

Vejlavet formand, Finn, og næstformand, Frode, har holdt møde med projektleder for klimavejprojektet Niels Lützen den 17. februar. Læs Finns noter fra mødet her: Finns noter fra møde 17.2.2017 mellem Finn, Frode og Niels Lützen.

 

1.12.2016 Referat af møde med Niels Lützen (link)

 

Oktober 2016: HOFOR har meddelt at de vil stå for hele finasieringen af klimavejprojektet. Bestyrelsen har derfor påny sat gang i forundersøgelserne, og på næste generalforsamling vil et forslag til klimavej blive præsenteret. Der skal så være afstemning om forslaget.

 

Aktiviteter i vejlavet:

  • Sommerfest lørdag d. 25. juni 2016
  • Æblepressedag søndag d. 16. oktober 2016
  • Halloween søndag d. 30. oktober 2016
  • Fastelavn søndag d. 26. februar 2017

 

11.4. Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 15. marts 2016: Referat generalforsamling marts 2016 (link til pdf-fil)

 

11.4. Årsregnskab 2015 revideret (link til pdf-fil)

 

Læs om klimavejprojektet - vælg fanen 'Klimavej-projektet' øverst på siden her.

Historie

 

Toftevang Vejlag blev grundlagt i slutningen af 1920'erne. Dengang blev grundene i området udstykket i et forsøg på at skabe en plads uden for byen til arbejder- og middel-klassen. Her var grundene små, men der var højt til loftet og grønne områder - husene var billige, og der var masse af frisk luft efter datidens målestok.

 

Kalender m.m.

Affaldshentning

Link til Københavns Kommune: Affaldshentning

Lån af borde, bænke og telt

Hvis du vil låne vejlavets telt, borde eller bænke, så henvend dig til vejlavets sekretær, Thorbjørn, på Hørtoftevej 7.

 

Aktiviteter:

"Mini informationsmøde" hvor det bliver muligt at se det reviderede skitseprojekt den 5. juli kl. 19.30 i Birkevangs Fælleshus.

 

Informationsmøde om klimavej den 15. august kl. 19.30 i Birkevangs Fælleshus.

 

Ekstraordinær generalforsamling den 22. august kl. 19.30 i Husum Kirkes menighedslokaler.

 

Æblepressedag søndag den 8. oktober 2017

Halloween lørdag den 28. oktober 2017

Julegløgg og æbleskiver søndag den 10. december 2017

Fastelavn 2018 søndag den 11. februar 2018

 

Bestyrelsesmøder m.m.

Bestyrelsen mødes igen den 11. august. Har du kommentarer vi skal have med på mødet kan de altis sendes til foreningens e-post adresse.

 

Link til Facebookgruppe

Toftevang Fællesskab

Toftevang Vejlag 2016 - kontak info@toftevangvejlag.dk